Nurkowania Głębokie

Nurkowania Głębokie

Nurkowania głębokie nazywane nurkowaniami Extendend Range wymagające technik dekompresyjnych są jedną z popularnych form nurkowania na Gozo.

Duże głębokości dostępne bezpośrednio z brzegu, ciepła woda, duża przejrzystość, wraki czy jaskinie sprzyjają długim nurkowaniom dekompresyjnym.

Gozo stanowi idealne miejsca do szkoleń Extendend Range zarówno w konfiguracji Back Mount jak i SideMount wykorzystując dostępne mieszaniny gazowe takie jak Nitrox czy Trimix.

Zainteresowanych zapraszamy na szkolenia SSI Wreck Diver, SSI Advanced Wreck Diver lub SSI Extendend Wreck Diver

DIVEWORLD.PL GOZO/MALTA