Dive Pro programs - Programy dla przewodników nurkowych i Divemasterów

Dive Pro programs – Progamy dla przewodników nurkowych i Divemasterów:

Programy Dive Professional (Dive Pro) przeznaczone są dla nurków chcących prowadzić nurkowania kwalifikowane dla nurków certyfikowanych, pełnić rolę certyfikowanego asystenta we wszystkich programach nurkowania rekreacyjnego oraz nauczać w ramach uzyskanych uprawnień.
Program Dive Guide dostarcza kandydatom wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia i nadzorowania licencjonowanych nurków podczas nurkowań rekreacyjnych oraz uczyć, nadzorować oraz wystawiać karty uznaniowe dla programu SSI Snorkel Diver.
Kandydaci po ukończeniu programu SSI Divemaster posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne podczas pełnienia obowiązków certyfikowanego asystenta. Należą do nich asystowanie instruktorom SSI podczas programów szkoleniowych poziomu podstawowego i programów kontynuacyjnych.Poza funkcjami wykonywanymi przez Profesjonalnego Dive Guide z aktywnym statusem, aktywni Divemaster mogą pełnić rolę certyfikowanego asystenta we wszystkich programach nurkowania rekreacyjnego SSI oraz asystować podczas nurkowań szkoleniowych w wodach otwartych, prowadząc maksymalnie dwóch (2) kursantów jednocześnie podczas nurkowania.

DIVEWORLD.PL GOZO/MALTA