Programy specjalizacji nurkowych

Programy Specjalizacji nurkowych:

Programy specjalności nurkowych przeznaczone są dla nurków certyfikowanych chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze swoich zainteresowań i możliwości.
Program Specjalizacji SSI Advanced Adventurer został stworzony dla nurków którzy chcą zaznajomić się z różnymi formami nurkowania pod bezpośrednim nadzorem SSI Dive Proffesional. Program obejmuje 5 nurkowań z dowolnie wybranych specjalizacji nurkowych. Po ukończeniu programu kursant będzie mógł nurkować na zalecaną głębokość z partnerem o równych lub wyższych uprawnieniach.

Czas trwania: 3 dni – 5 nurkowań
Program ten zapewni kursantom odpowiednią wiedzę i umiejętności w planowaniu i przeprowadzeniu nurkowań do maksymalnej głębokości 40m w granicach limitów bez dekompresyjnych (NDL). Po ukończeniu szkolenia kursant będzie potrafił zaplanować max. czas nurkowania do określonej głębokości oraz zarządzać ilością gazu oddechowego do planowanego nurkowania.

Czas trwania: 2 dni – 3 nurkowania
Program Enriched Air Nitrox jest jednym z „No Water Program”. Oznacza to że nie jest wymagane szkolenie w wodzie. Program ten zapewnia dostateczną wiedzę w zakresie planowania i nurkowania z wykorzystaniem mieszanin oddechowych o wyższych frakcjach tlenu. Program ten posiada dwa niezależne od siebie poziomy. Poziom I dla nurkowań z wykorzystaniem mieszaniny oddechowej EAN32%, oraz pozim II posiadający(ISO 111O7) dla planowania nurkowań dla mieszanin oddechowych posiadających do 40% tlenu. Uzyskanie poziomu II nie jest zależne od poziomu I.

Czas trwania: 2 dni – 5 wykładów
Program ten jest przeznaczony dla nurków którzy chcą uzyskać odpowiednią wiedzę i umiejętności które pozwolą im poruszać się pod wodą wykorzystując techniki nawigacyjne. Po ukończeniu programu, kursant będzie w stanie przeprowadzić nurkowanie samodzielnie nawigując i wynurzyć się w zaplanowanym miejscu.

Czas trwania: 1 dzień – 2 nurkowania.
Celem szkolenia jest przekazanie kursantom niezbędnej wiedzy i umiejętności aby bezpiecznie nurkować w nocy lub w warunkach ograniczonej widoczności. W trakcie szkolenia kursanci zdobędą wiedzę na temat rodzaju i ilości wymaganych świateł sztucznych, sposobie komunikowania się w ograniczonej widoczności oraz przećwiczą stosowane procedury awaryjne.

Czas trwania: 2 nurkowania z ograniczoną widocznością
Program WRECK DIVING to program który daje kursantom wiedzę teoretyczną na temat nurkowania na wrakach. Dostarcza umiejętności do samodzielnego planowania nurkowania do i w okolice wraku. Nawigowanie w obrębie wraku jak i procedury awaryjne. Program nie daje uprawnień do wpływania do środka i penetracji wraków.

Czas trwania: 1 dzień – 2 nurkowania
ADVANCED WRECK DIVING – to program który zapewni kursantom odpowiednią wiedzę i umiejętności do samodzielnego planowania i przeprowadzenia nurkowań do wraków na max głębokość 30m lub 40m odległości liniowej* z ograniczoną penetracją w granicach światła dziennego w granicach limitów bez dekompresyjnych. *Odległość liniowa - suma głębokości nurkowania i głębokości penetracji wyrażona w metrach.

Czas trwania: 3 dni – jedno ćwiczenie na lądzie, 4 nurkowania na wraku.
Program ten zapewnia wiedzę i umiejętności do samodzielnego planowania i przeprowadzenia nurkowań Extendend Range z wykorzystaniem konfiguracji Sidemount dla dwóch butli z gazem dennym i butli dekompresyjnych w granicach zdobytych uprawnień.

Czas trwania: 3 dni – 1 nurkowanie w akwenie ograniczonym, 4 nurkowania w wodach otwartych
Program ten zapewnia kursantom konieczną wiedzę i umiejętności do planowania i przeprowadzenia nurkowań bez dekompresyjnych z ograniczoną penetracją w środowisku naturalnym do głębokości 30m lub *głębokości liniowej 40m, stosując sprzęt i procedury jaskiniowe z partnerem równym lub wyższym stopniem.

Czas trwania: 2 dni – 1 szkolenie na lądzie, 1 nurkowanie w wodach ograniczonych, 2 nurkowania w przestrzeni zamkniętej.
Program ten zapewnia odpowiednią wiedzę i umiejętności do nurkowania w suchym skafandrze. Kursant dowie się jak ważne jest utrzymanie komfortu cieplnego, pozna różne rodzaje suchych skafandrów, zasady ich przechowywania i konserwacji, oraz nauczy się bezpiecznego nurkowania w tym sprzęcie.

Czas trwania: 2 dni – 1 nurkowanie w wodach ograniczonych, 2 nurkowania na wodach otwartych.
Program ten zapewnia wiedzę i umiejętności do samodzielnego planowania i przeprowadzenia nurkowań w konfiguracji rekreacyjnej do maksymalnej głębokości 40m z wykorzystaniem gazów dekompresyjnych o frakcji tlenu do 40% o maksymalnym czasie dekompresji do 15minut.

Czas trwania: 2 dni – 1 nurkowanie w wodach ograniczonych, 3 nurkowania w wodach otwartych.
Jeden z programów „NO WATER PROGRAMS” nie wymagający nurkowania w wodach otwartych. Zapewnia on wiedzę z dziedziny fizyki, fizjologii nurkowania, teorii dekompresji a także środowiska naturalnego i sprzętu wykorzystywanego do nurkowania. Obszerny program wymagany przy kursach na stopień DivePro –Dive Master i stopnie instruktorkskie.

Czas trwania: Do uzyskania wymaganej wiedzy.

Zachęcamy do odwiedzenia nas na naszych social mediach:

DIVEWORLD.PL GOZO/MALTA